Architektonická a projekční kancelář založená v roce 2024, poskytující komplexní služby klientům ve stavebnictví.

Rozsah nabízených služeb:
– koncepční návrhy a studie,
– technické konzultace a projekční činnost,
– projednání záměru a zajištění povolení stavby,
– příprava a hodnocení investičních záměrů

Vedení atelieru:
Ing. arch Petra Houdová
autorizovaná architektka pro obor architektura a územní plánování
ČKA 04508
tel.: 730 190 010     email: petra.houdova(zav)ateliertah.cz

  Reference:

Zvonička sv. Jana Nepomuckého v Otradovicích. Obnova památky v Obci Skorkov Otradovice.
Obnova Zvoničky Otradovice
Hemodyalýza Nemocnice Mladá Boleslav (v rámci spol. Obermeyer)
Rekonstrukce BD Mladá Boleslav
BD Vysočany Praha (v rámci spol. Obermeyer)
LDN Nemocnice Pelhřimov (v rámci spol. Obermeyer)
Dům s provozovnou Chudoplesy
Revitalizace areálu Odkolek (v rámci spol. Obermeyer)
Rekonstrukce RD Boskovice
BD Spojovací Praha (v rámci spol. Obermeyer)
BD Rohanský ostrov Praha (v rámci spol. Obermeyer)
Pavilon VFN Praha (v rámci spol. Obermeyer)
Revitalizace areálu bývalých pekáren Odkolek (v rámci spol. Obermeyer)

atelier tah s.r.o.

IČO 215 43 411

Květná 1719/34, 68001 Boskovice

www.ateliertah.cz

tel:730 190 010

mail: info(zav)ateliertah.cz